روابط ایران وآمریکا

پادشاه عمان واسطه بهبود روابط ایران و آمریکا

پادشاه عمان واسطه بهبود روابط ایران و آمریکا

92-05-b400

عراقچی: سلطان عمان خواست اولین مهمان روحانی باشد/ گفتگوی تلفنی اخضر ابراهیمی با ظریف

ادامه مطلب پادشاه عمان واسطه بهبود روابط ایران و آمریکا