علی کریمی از پرسپولیس خداحافظی کرد

امروز همه خبرنگارها دور باشگاه کشیک می کشند تا خبر بزرگ. آیا علی کریمی و پرسپولیس تبدیل به دو خط موازی شده اند که به هم نخواهند رسید؟

علی کریمی
دومینوی علی کریمی و پرسپولیس ، تبدیل به بازی خسته کننده ای شده که پایانش مشخص نیست. اما وقتی پای علی کریمی در میان باشد ، اوضاع متفاوت است. او تصمیمش را برای خروج از وضعیت نامشخص فعلی گرفته است.

با مقاومت شدید ژوزه مانوئل با بازگشت علی کریمی ، جلسات مثل تیری که به سنگ می خورند بی نتیجه به پایان می رسند. آخرین اش جلسه ای که قرار بود امروز برگزار شود و حالا مشخص نیست بازهم وکیل کریمی و حمید استیلی با هم می نشینند یا نه…

در حال حاضر بعد از مذاکره ادم هایی مثل مهدی مهدوی کیا نا امیدی برای نرمش ژوزه کانملا مشخص است و شرایط تیم هم این فرصت را به او می دهد که روی تصمیمش بایستد. پرسپولیس بدون کریمی ارامش بیشتری دارد و بهتر نتیجه گرفته و طبعا او ریسک این بازگشت را قبول نمی کند مگر انکه محمد رویانیان مسئولیت این تصمیم را قبول کند.
رویانیان که در مذاکره حضوری با کریمی هم به او قول بازگشت نداده ، دوست ندارد این ستاره ناراضی تیدیل به محور جدید اعتراضات بشود ولی راه حلی وجود ندارد. راه حلی که بشود با آن رضایت همه را جلب کرد…نه ، وجود ندارد!

در عین حال اخبار این فعل و انفعالات به علی کریمی رسیده و او هم مغرور تر از این حرفهاست. طبق چیزی که خبرنگار گل از آن با خبر شده علی کریمی قید پرسپولیس را زده است و به زودی در زمینه ادامه فوتبالش در ایران یا امارات به انتخاب خواهد رسید.اوتا امروز منتظر اقدام باشگاه پرسپولیس برای اعلام جدایی بود تا در این بازی برنده شود که این اتفاق رخ نداد و پرسپولیس به مهره ها دست نزد…
امروز همه خبرنگارها دور باشگاه کشیک می کشند تا خبر بزرگ. آیا علی کریمی و پرسپولیس تبدیل به دو خط موازی شده اند که به هم نخواهند رسید؟