راه های نفوذ به قلب دیگران

راه های نفوذ به قلب دیگران

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به شرح زیر میباشد . . .

۱ - انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.


۲ – صادق باشید.

۳ - در دیگران انگیزه ایجاد کنید.

۴ - ذاتا به دیگران علاقه مند باشید.

۵ - همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.

۶ – به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.

۷ - شنونده خوبی باشید . دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.

۸ - بر اساس علایق دیگران صحبت کنید.

۹ – طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

۱۰ - بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

۱۱ – به « نظر » دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید « اشتباه می کنید »

۱۲ - اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

۱۳ - دوستانه صحبت کنید.

۱۴ – طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان « بله » بگوید.

۱۵ - اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.

۱۶ – اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

۱۷ – صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

۱۸ - با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

۱۹ - با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

۲۰ – عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.

۲۱ – خود را با علائم غیر کلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.

۲۲ – صادقانه از دیگران تعریف کنید.

۲۳ – اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.

۲۴ - قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

۲۵ – به جای دستور صریح، سؤال کنید.

۲۶ – در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.

۲۷ - هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.

۲۸ – مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

۲۹ - بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

۳۰ - اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.